Đăng nhập | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ
Trang chủ
Giải pháp
Thiết bị
Downloads
Công ty
Giải pháp phần mềm
Giải pháp phần mềm
Tìm giải pháp cho
Tìm giải pháp cho
Thiết bị
Thiết bị
Liên hệ
Liên hệ

Mục tiêu phát triển

      Hướng tiếp cận của Bách Việt là tận dụng những ưu thế của Công nghệ thông tin để thay thế cho các thao tác nghiệp vụ thủ công, phối hợp hài hòa hoạt động giữa các cá nhân và tập thể, tiếp cận các phương pháp Quản lý hiện đại nhằm mục tiêu: nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

      Cùng với Bách Việt, việc ứng dụng Công nghệ thông tin không đơn thuần là việc chương trình hoá, tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ, mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác Quản lý - Điều hành Doanh nghiệp.
      Khi tiếp xúc với một khách hàng mới, Bách Việt xem đó như một bước khởi đầu của một mối quan hệ kinh doanh lâu dài. Khi triển khai công việc, chúng tôi tập trung vào việc biến mục tiêu của khách hàng thành mục tiêu của chính mình.

      Với mỗi dự án, Bách Việt quan tâm hàng đầu tới khả năng áp dụng những mô hình quản lý hiện đại phù hợp với đặc điểm riêng của từng Doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng những yêu cầu phát triển trong tương lai.

      Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ là người bạn đồng hành, cùng Doanh nghiệp nâng cấp, phát triển hệ thống Quản trị nhằm mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất.