Đăng nhập | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ
Trang chủ
Giải pháp
Thiết bị
Downloads
Công ty
Giải pháp phần mềm
Giải pháp phần mềm
Tìm giải pháp cho
Tìm giải pháp cho
Thiết bị
Thiết bị
Liên hệ
Liên hệ
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG (BachViet-POS)
Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý doanh nghiệp như bán hàng, quản lý kho, công nợ.
BachViet-POS là một trợ thủ đắc lực giúp bạn quản lý bán hàng một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, giảm thất thoát...
BachViet-POS được xây dựng từ thực tế quản lý trong các lĩnh vực kinh doanh bán lẻ (Shop, nhà sách, siêu thị…), với số lượng hàng hóa, giao dịch đơn hàng lớn, yêu cầu bán hàng, quản lý hàng hóa tự động bằng MÃ VẠCH.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO (BachViet-Store)
Là một phân hệ trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý kho chuyên nghiệp.
BachViet-Store giúp bạn quản lý nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa, cân đối vật tư và kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, giảm thất thoát...
BachViet-Store quản lý, cân đối, điều tiết được lượng vật tư hàng hóa tồn kho phục vụ cho hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa.
BachViet-Store được xây dựng từ thực tế quản lý trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, siêu thị, nhà sách, cửa hàng... với số lượng hàng hóa, giao dịch đơn hàng lớn, yêu cầu bán hàng, quản lý hàng hóa tự động bằng MÃ VẠCH.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG (BachViet-CRM)
Hỗ trợ quá trình điều hành, tác nghiệp từ khâu marketing, bán hàng đến khâu hỗ trợ sau bán hàng.
BachViet-CRM không chỉ cung cấp câu trả lời để kịp thời hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên marketing, bán hàng và tư vấn hỗ trợ khách hàng…
PHẦN MỀM KẾ TOÁN (BachViet-Accounting)
Là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài chính doanh nghiệp như quản lý tài chính, công nợ, mua hàng, bán hàng, tài sản...
BachViet-Accounting được xây dựng từ thực tế quản lý trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ... với số lượng phát sinh chứng từ và nghiệp vụ cao.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN (BachViet-Tax)
Quản lý hóa đơn, hóa đơn tài chính tự in, phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hóa đơn và in ấn các hóa đơn giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, giải phóng công việc xuất hóa đơn bằng tay chậm, dễ sai sót, mất thời gian trở nên nhanh chóng và giảm chí phí. Phần mềm còn cho phép chúng ta xuất và in báo cáo thuế, dữ liệu xuất ra có thể đem nhập vào phần mềm báo cáo thuế của nhà nước.
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ (BachViet-ERP)
Là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể toàn doanh nghiệp, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý của doanh nghiệp.