Đăng nhập | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ
Trang chủ
Giải pháp
Thiết bị
Downloads
Công ty
Giải pháp phần mềm
Giải pháp phần mềm
Tìm giải pháp cho
Tìm giải pháp cho
Thiết bị
Thiết bị
Liên hệ
Liên hệ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHUỖI SIÊU THI, CỬA HÀNG

Mô hình giải pháp được thể hiện trong hình sau:

Quản lý bán hàng là công việc của doanh nghiệp, theo dõi toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp, từ các công việc nhập hàng, xuất bán hàng, các thu chi liên quan đến bán hàng, hàng tồn kho và các công nợ đối với khách hàng, đối với nhà cung cấp...,

Hiệu quả kinh của doanh phụ thuộc rất nhiều vào việc quản lý bán hàng. Nếu việc quản lý càng nhanh gọn, càng chính xác thì hiệu quả kinh doanh càng cao, và ngược lại khi công việc quản lý ì trệ, sai xót nhiều thì hiệu quả kinh doanh sẽ bị kém đi.

Khi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp lớn, có nhiều địa điểm, đơn vị cấp dưới thì đòi hỏi phải quản lý được đến từng đơn vị, và đồng bộ toàn bộ dữ liệu thông tin từ các cấp dưới. Vì thế cần phải có "Giải pháp quản lý bán hàng đồng bộ".

Vậy "quản lý bán hàng đồng bộ" là gì?

Là công việc quản lý tổng thể của doanh nghiệp có nhiều cơ sở, đơn vị cấp dưới. Nhằm kiểm soát việc nhập, xuất, tồn, thu chi và công nợ của các đơn vị cấp dưới và của toàn bộ doanh nghiệp.

Nếu sử dụng phương thức quản lý cổ điển, thì đây là công việc khó khăn khi các đơn vị cấp dưới phải gửi báo cáo, gửi chứng từ hàng ngày về trụ sở chính. Và tại trụ sở chính cũng rất vất vả khi cuối ngày hoặc cuối kỳ phải tập hợp chứng từ, báo cáo để tổng hợp dữ liệu, quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi nhiều người, sự kịp thời và chính xác không cao.

Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc như thế nào?

Chúng tôi xin giới thiệu việc ứng dụng phần mềm bán hàng Bách Việt.net để giải bài toán trên như sau:

Tại trụ sở chính: Cài phần mềm Bách Việt.net Server.

Tại các cơ sở: Cài phần mềm Bách Việt.net client

Hàng ngày tại trụ sở chính vẫn có thể làm việc như tại các đơn vị cấp dưới.

Tại các chi nhánh, hay đơn vị cấp dưới vẫn có thể sử dụng nhập xuất tồn, thu chi... và tổng hợp cho đơn vị mình. Tuy nhiên có thể gửi dữ liệu về trụ sở chính, để tại trụ sở chính cũng có thể tổng hợp dữ liệu cho toàn bộ công ty.

Ngoài ra, Bách Việt.net cũng rất hữu hiệu cho các nhà quản lý hay phải đi công tác xa. Chỉ cần có đường dây internet, nhà quản lý vẫn có thể kiểm tra số liệu, cập nhật và làm việc với số liệu tại nhà.